Roman Farkaš
Hasící přístroje a hydranty
Na Stráni 1895
250 88 Čelákovice
tel.: +420 603 214 875

Hasící přístroje

Hasicí přístroj je specializované technické zařízení k operativnímu zdolávání malých požárů. Podle druhu hasící látky dělíme nejzákladnější typy hasicích přístrojů na:

Hasicí přístroj

Vodní hasicí přístroj - hasící látkou je voda, typickým příkladem byl přístroj Minimax. Vodní hasicí přístroje patří mezi nejjednodušší.

Pěnový hasicí přístroj - do vody jsou dodána pěnidla. Na rozdíl od vodního přístroje nedochází ke stékání hasiva, takže lze hasit i hořlavé kapaliny a svislé povrchy.

Práškový hasicí přístroj - hasivem jsou lepkavé granule, které pokryjí hašený předmět. Velkou výhodou je to, že hasivo není vodivé a tudíž lze hasit i elektrická zařízení pod napětím.

Sněhový hasicí přístroj - hasivem je proud CO2. Při hašení nedochází k prakticky žádnému poškození hašených předmětů, ale nelze jím hasit sypké materiály (proud plynu je velmi prudký).

Halotronový hasicí přístroj - hasivem je směs halonových plynů. Dělí se na dvě kategorie. A to lehké halony a těžké halony. Těžké halony jsou zakázané (použití jen výjimečně, např. jaderné elektrárny) a lehké halony jsou povoleny do r. 2030. Hašení je založeno na chemické reakci. Plyn vstupuje do procesu hoření a přeruší jej.

Další kapitolou jsou hasicí spreje, které se nepočítají do skupiny hasicích přístrojů. Nabízíme hasicí spreje s náplní Pyrocom s vysokou hasební účinností a s možností hasit i zařízení pod napětím 230/400 V. Výhodou jsou nižší pořizovací náklady, jeho malé rozměry a není nutné ho periodicky kontrolovat. Doba životnosti je uvedená na nádobě a po tuto dobu je možno ho i opakovaně používat až do vyčerpání hasiva. Je tedy vhodný především do auta či do domácnosti k hašení začínajících požárů.  Ceník